Disclaimer

INGRATO bv geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, alsmede de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Daarnaast kan

INGRATO bv niet garanderen dat de website of een onderdeel daarvan altijd beschikbaar is of dat het verkeer over de site altijd goed kan worden afgewikkeld, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen.

Het is aan u niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen. INGRATO bv is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden.

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logo’s, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij INGRATO bv daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Verwijzigingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de website. INGRATO bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen.

INGRATO bv is gerechtigd deze disclaimer zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker te wijzigen.

Alle rechten zijn voorbehouden aan INGRATO bv ©2011-2013

Top